TEHNOLOGIJA

SODOBNA TEHNOLOGIJA

Pri Contrexu smo zelo ponosni, da uporabljamo sodobno tehnologijo, ki nam omogoča visokokvalitetno in hitro izdelavo statorjev in rotorjev za univerzalne kolektorske motorje za uporabo v malih gospodinjskih aparatih in ročnih orodjih. Poleg proizvodne opreme smo opremljeni tudi z ustrezno opremo za nadzor kakovosti v fazi vzorčenja ter v procesu redne proizvodnje.

Katere standarde Contrex d.o.o. upošteva pri svojem delu?

Vsi naši izdelki so izdelani skladno z zahtevami kupcev. Najpogosteje je to standard EN 60335-1 za male gospodinjske aparate. Za kupce, ki končne aplikacije prodajajo v ZDA, se vse motorje proizvede skladno z zahtevo standarda UL 1004.

Poleg tega pa so naši izdelki izdelani tudi skladno z naslednjimi zahtevami:

  • Nizkonapetostna direktiva,
  • Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000,
  • Elektromagnetna združljivost za gospodinjske naprave, električno orodje in
    podobne aplikacije – EN 55014,
  • RoHS direktiva.

CONTREX d.o.o.

Obrtniška 8
1370 Logatec
SI - Slovenija

Telefon:
+386 1 750 81 60
+386 1 750 81 61

Fax: +386 1 750 81 79

Email: contrex@contrex.si

Lokacija

Sledite nam tudi ...

- Facebook
- Youtube