V sklopu Javnega razpisa “Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v
podjetju v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« smo za vodstveni kader
in zaposlene izvedli usposabljanja za ukrep »Krepitev kompetenc – usposabljanja« in
sicer …